YAYIN KOŞULLARI

 

  • Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi (TEYD) Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli, bilimsel, açık erişimli, elektronik bir dergidir.
  • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • Dergimiz yalnızca özgün “araştırma makalelerini” kabul etmektedir.
  • Yazarlar, dergiye gönderecekleri makalelerin tamamının daha önce herhangi bir yerde basılmış veya elektronik olarak yayımlanmamış olduğunu, halihazırda herhangi bir dergiye önerilmiş ve/veya değerlendirme sürecinde olmadığını; bir başkasının telif haklarına müdahale içermediğini, içermesi durumunda bütün sorumluluğun yazara/yazarlara ait olduğunu ve yasalara ve insan haklarına aykırı hiçbir bilgi ve açıklama içermediğini beyan ve kabul eder. Yayınlanacak makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir ve yazıların içeriği hiçbir şekilde Gediz Meslek Yüksekokulu’nu ve Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi’ni (TEYD) bağlamaz.
  • Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.
  • Dergiye gönderilen makaleler, Editör Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilir. Editör Kurulu gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip yapılan düzeltmelere yönelik rapor ile birlikte elektronik ortamda gönderildikten sonra, makale tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Editör veya Yayın Kurulu kararıyla kabul edilir.
  • Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Hakem değerlendirmesi sonucunda yazı yayıma kabul edilirse, sorumlu yazar, yazar sıralamasını gösteren “Telif Hakları Devretme Formu” nu doldurarak tüm yazarlar adına yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi’ne (TEYD) ait olduğunu kabul etmiş sayılır ve yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
  • Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.
  • Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

AÇIK ERİŞİM

Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi (TEYD) açık erişimli (Open Access) bir dergidir. Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi’nde (TEYD) yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim imkânına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

GİZLİLİK BEYANI

Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi (TEYD) yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, Salı