İNTİHAL POLİTİKASI

  • Araştırmalarda intihal iki şekilde görülebilir.
  • Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması.
  • Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Öz intihal” veya ”Yinelenen yayın” yapmasıdır.
  • Bu bağlamda, yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/yazarlar tarafından “iThenticate”, “Turnitin” vb. programlar kontrol ederek dergiye gönderilmesi istenmektedir.
  • Ek olarak, yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler reddedilmektedir.
 
Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, Cumartesi