HAKKIMIZDA

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD) 2023 yılı itibariyle yılda üç kez (Şubat-Haziran-Ekim) yayınlanan hakemli, bilimsel, açık erişimli, elektronik bir dergidir.

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD), T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanmaktadır.

Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. ​

AMAÇ VE KAPSAM

Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi (TEYD), akademisyenler ve araştırmacılar tarafından sosyal bilimler alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi’nin (TEYD) yayın kapsamında;

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • Hukuk
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe ve Finansman
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyoloji
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret

bilim dallarını temel alan çalışmalar yer almaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, Çarşamba