Cilt:3 - Sayı:2

JENERİK
İş Güvencesinin Sendikal Güvencelere Etkisi ve Sendikal Güvencelerin Sağladığı Hukuki Korumalar Üzerine Bir Değerlendirme (Atanur KARAAHMETOĞLU) İndir
Bir Sağlık Krizi Olan Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Performansa Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme (Hasan Burak ÇALIYURT) İndir
G7 ve E7 Ülkelerinde GSYİH ve Yenilenebilir Enerji Üretimi İlişkisi: Toda-Yamamoto Panel Nedensellik Analizi (Ali DOĞDU) İndir
93 Harbi’nde Osmanlı Devleti-Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Silah Ticareti  (Kübra GÖVEZ) İndir
Demokrasi, Seçim ve Seçim Sistemleri (İsa TURAN) İndir
Gediz Depreminde Yürütülen İnsani Yardım Çalışmalarının Afet Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi (Yusuf GÜNER) İndir
Halk Eğitimi Merkezinde Çalışan Eğitimcilerin Kurum Kültürü Algıları ile Çalışma Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi (Mehmet ÖZYURT) İndir
Flört Şiddeti ve Ebeveynlik Stilleri Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri (Sabina BAYRAMOVA - Gamze AKSAN) İndir
Selimname ve Eserin Dil Özellikleri (Saliha BOŞNAK) İndir
“Ey Vatan Arkadaşlar Uykulardan Uyansın” İsimli Eserde Atasözleri ve Vecizeler (Sundus MUHAMMED) İndir
SAYI TAM DOSYASI
Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, Salı